Main content

Alert message

 

 

                    

ผอ.สยย.ทหาร และกำลังพล เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว บริเวณพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในวันอังคาร ที่ ๒๗ ก.พ.๖๑

 

           โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันพุธ ที่ ๑๔ ก.พ.๖๑  เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๓๐
ณ วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเชิงหวาย), โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส และชุมชนวัดเวตะวันธรรมวาส
โดยมี รอง ผอ.สยย.ทหาร (๑) เป็นประธานในพิธี

 

   

               

                         

                                

 

                                                                                                                                                    กิจกรรมที่ผ่านมา