Main content

Alert message

 

             โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันพุธ ที่ ๑๔ ก.พ.๖๑  เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๓๐
ณ วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเชิงหวาย),โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส และชุมชนวัดเวตะวันธรรมวาส
โดยมี รอง ผอ.สยย.ทหาร (๑) เป็นประธานในพิธี