Main content

Alert message

 

             ผอ.สยย.ทหาร และกำลังพล เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว บริเวณพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ในวันอังคาร ที่ ๒๗ ก.พ.๖๑