Main content

Alert message

 

            เมื่อวันที่ 29 พ.ค.60 ได้มีพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นคือ พ.ต.ชณชฎ ชวนเจริญ เลื่อนยศขึ้นเป็น พ.ท. โดยมี พล.ต.นพดล สุขทับศรี ผอ.สยย.ทหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานประดับยศ