:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศคณะกรรมการราคากลาง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สปร.1)
<
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ราคากลางโครงการจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคารหมายเลข ๔ บก.ทท. 19 ต.ค.59
ประกาศราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงาน สำนักยุทธโยธา (ส่วนหน้า) เพิ่มเติม (ใต้อาคารชิลเลอร์) พื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) 18 ต.ค.59
ราคากลางโครงการงานเสริมแผ่นเหล็กเคลือบอลูมิเนียม (เมทัลชีส) ครอบสันหลังคาเปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารหมายเลข ๔ ชั้น ๘ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) 18 ต.ค.59
ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารบริวาร ๙ ชั้น พร้อมที่จอดรถ ตามโครงการก่อสร้างอาคารบริวารพื้นที่กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) ระยะที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร 7 ต.ค.59
ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารบริวาร ๙ ชั้น พร้อมที่จอดรถ ตามโครงการก่อสร้างอาคารบริวารพื้นที่กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) ระยะที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร 29 ก.ย.59
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สายยุทธโยธาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23 ก.ย.59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สายยุทธโยธา (กลุ่มที่ ๒) อุปกรณ์ช่วยออกแบบ (เครื่องพิมพ์แบบ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 14 ก.ย.59
ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า กองบัญชาการกองทัพไทย 14 ก.ย.59
ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ของ บก.ทท. ประจำปี ๖๐ 14 ก.ย.59
ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย 14 ก.ย.59
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ สาย ยย. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) 13 ก.ย.59
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารพักอาศัย ๒๐ ห้อง 8 ก.ย.59
ประกาศราคากลางงานสร้างอาคารเก็บ สป.๓ และงานเสริมวงกบประตูโถงอาคาร ๘๐ ห้อง 8 ก.ย.59
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องพักพิเศษ อาคาร ๘๐ ห้อง และบ้านพักวิทยากร 8 ก.ย.59
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงตู้เมนไฟฟ้า, สายเมนไฟฟ้า และอุปกรณ์อาคารห้องพัก ๓๐ ห้อง 8 ก.ย.59
ประกาศราคากลางงานติดตั้งระบบฆ่าเชื้อโรค (ระบบเกลือ พร้อมอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ) 8 ก.ย.59
ประกาศราคากลางงานซ่อมหลังคาอาคารสัมมนาเอนกประสงค์ พร้อมระบบรางและท่อรับน้ำฝน 8 ก.ย.59
ประกาศราคากลางงานจัดหาอุปกรณ์สิ้นเปลือง 8 ก.ย.59
ประกาศราคากลางงานจัดหาอุปกรณ์ประจำห้องพักอาคาร ๓๐ ห้อง 8 ก.ย.59
ประกาศราคากลางงานจัดทำป้ายอาคาร, ป้ายนำทาง และซ่อมหลังคาบ้านวิทยากร 8 ก.ย.59
ประกาศราคากลางงานจัดหาอุปกรณ์ประจำห้องพักเตียงคู่ ๗๖ ห้อง 8 ก.ย.59
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศราคากลางจ้าง งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ภายในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ในพื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ 26 ส.ค.59
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ บก.ทท. (ONE STOP SERVICE) 22 ส.ค.59
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 3 18 ส.ค.59
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับประกาศราคากลาง จ้างงานโครงการพัฒนา และขยายขีดความสามารถศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ งานจัดทำห้องสปา และห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี 16ส.ค.59
ราคากลางงานซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค.๕๙ 8 ส.ค.59
ประกวดราคาจ้างงานตามโครงการพัฒนาและขยายขีดความสามารถศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ งานจัดทำห้องสปาและห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ส.ค.59
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ในพื้นที่ เมืองทองธานี อาคาร T๑๓, T๑๔ 28 ก.ค.59
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ในพื้นที่ วังหิน 28 ก.ค.59
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ในพื้นที่ ประชาชื่น 28 ก.ค.59
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ในพื้นที่ ทุ่งสีกัน ๔ 28 ก.ค.59
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ในพื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ 28 ก.ค.59
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ในพื้นที่ ทุ่งสีกัน ๒ 28 ก.ค.59
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ในพื้นที่ ทุ่งสีกัน ๑ 28 ก.ค.59
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ วังหิน 15 ก.ค.59
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ เมืองทองธานี 15 ก.ค.59
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ ประชาชื่น 15 ก.ค.59
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ ทุ่งสีกัน 4 15 ก.ค.59
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ ทุ่งสีกัน 3 15 ก.ค.59
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ ทุ่งสีกัน 2 15 ก.ค.59
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ ทุ่งสีกัน 1 15 ก.ค.59
งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) 30 มิ.ย.59
ประกวดราคาจ้างงานตามโครงการพัฒนาและขยายขีดความสามารถศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย ซ่อมเปลี่ยนงานระบบประจำอาคาร (ท่อประปา, ท่อน้ำทิ้ง) พร้อมงานติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นและระบบไฟฟ้า รวมถังบำบัดน้ำเสียพร้อมป้อมยาม อาคารที่พัก ๓๐ ห้อง แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี 20 มิ.ย.59
ประกวดราคาจ้างงานตามโครงการพัฒนาและขยายขีดความสามารถศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียตริ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ งานซ่อมเปลี่ยนหลังคาที่ชำรุด ซ่อมราวบันไดและงานสถาปัตยกรรมภายนอก รวมถึงงานปรับปรุงห้องอาหาร ๑ ห้องครัวชั้น ๑ และปรับปรุงตกแต่งภายในห้องพักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ๓ ชั้น ๓๐ ห้อง (มาตรฐานเดียวกับอาคาร ๘๐ ห้อง) พร้อมปูกระเบื้องระเบียง และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ รวมงานภูมิสถาปัตยกรรม แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี 20 มิ.ย.59
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ พื้นที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 20 มิ.ย.59
โครงการสอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเปลี่ยนระบบลิฟต์ อาคาร ๔ ๕ ๖ และ๗ 20 มิ.ย.59
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมบริหารจัดการในโครงการ (ซอฟแวร์) และติดตั้งระบบ CCTV และระบบโทรศัพท์ (แบบโรงแรม) อาคาร ๘๐ ห้อง 13 มิ.ย.59
โครงการพัฒนาและขยายขีดความสามารถศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ งานซ่อมเปลี่ยนหลังคาที่ชำรุด ซ่อมราวบันไดและงานสถาปัตยกรรมภายนอก รวมถึงงานปรับปรุงห้องอาหาร ๑ ห้องครัวชั้น ๑ และปรับปรุงตกแต่งภายในห้องพักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ๓ ชั้น ๓๐ ห้อง (มาตรฐานเดียวกับอาคาร ๘๐ ห้อง) พร้อมปูกระเบื้องระเบียง และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรวมงานภมูิสถาปัตยกรรม แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี 9 มิ.ย.59
โครงการพัฒนาและขยายขีดความสามารถศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย ซ่อมเปลี่ยนงานระบบประจำอาคาร (ท่อประปา, ท่อน้ำทิ้ง) พร้อมงานติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นและระบบไฟฟ้า รวมถังบำบัดน้ำเสียพร้อมป้อมยาม อาคารที่พัก ๓๐ ห้อง แหลมแท่น จังหวักชลบุรี 9 มิ.ย.59
งานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ พื้นที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 9 มิ.ย.59
งานจ้างแท่นฐานปืนใหญ่โบราณ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ 19 พ.ค.59
งานป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงต่างๆ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. จำนวน ๕ พื้นที่ 12 พ.ค.59
งานทำหลังคาคลุมบ่อวางเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมบันไดขึ้นหลังคาและฉากบังตา 12 พ.ค.59
งานระบบโทรศัพท์ , โทรทัศน์ , สัญญาณเตือนไฟไหม้ , ถังดับเพลิง , CCTV และระบบตัดไฟอัตโนมัติ 12 พ.ค.59
เปิดเผยราคากลางงานสร้างโถงเทียบรถอาคารจัดเลี้ยงพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง 25 เม.ย.59
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บก.ทท. ระยะที่ ๒ พื้นที่ ศรภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 12 เม.ย.59
ราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนาและขยายขีดความสามารถศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพไทย ซ่อมเปลี่ยนงานระบบประจำอาคาร(ท่อประปา, ท่อน้ำทิ้ง) พร้อมงานติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นและระบบไฟฟ้า รวมถังบำบัดน้ำเสียพร้อมป้อมยามอาคารที่พัก ๓๐ ห้อง แหลมแท่น จังหวัด ชลบุรี 12 เม.ย.59
เปิดเผยราคากลางงานติดตั้งระบบ CCTV และระบบโทรศัพท์ (แบบโรงแรม) พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมบริหารจัดการในโครงการ (ซอฟแวร์) 7 เม.ย.59
ราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบ CCTV และระบบโทรศัพท์ (แบบโรงแรม) พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมบริหารจัดการในโครงการ (ซอฟแวร์) 7 เม.ย.59
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงแท่นฐานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพื้นที่ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) 5 เม.ย.59
งานจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 4 เม.ย.59
งานจ้างโครงการพัฒนาและขยายขีดความสามารถศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย ซ่อมเปลี่ยนงานระบบประจำอาคาร(ท่อประปา, ท่อน้ำทิ้ง) พร้อมงานติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นและระบบไฟฟ้า รวมถังบำบัดน้ำเสียพร้อมป้อมยาม อาคารที่พัก ๓๐ ห้อง แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี 1 เม.ย.59
งานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ พื้นที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 1 เม.ย.59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โดบวิธีพิเศษ 31 มี.ค.59
งานจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 25 มี.ค.59
งานจ้างก่อสร้างอาคารตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 16 มี.ค.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๔ 2 ก.พ.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๓ 2 ก.พ.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๒ 2 ก.พ.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ ทุ่งสีกัน ๑ 2 ก.พ.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ วังหิน 2 ก.พ.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ เมืองทองธานี (T๑๓,T๑๔) 2 ก.พ.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ ลาดกระบัง 2 ก.พ.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ ยบ.ทหาร (บางซ่อน) 2 ก.พ.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ ประชาชื่น 2 ก.พ.59
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และที่พักคอย อาคารหมายเลข ๑ ด้านทิศเหนือ 22 ม.ค.59
จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือทดลอง 22 ม.ค.59
จ้างlสร้างระบบน้ำประปาจากน้ำทะเลขนาด ๓๐ ลบ.ม. ต่อ ช.ม. 22 ม.ค.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ ยบ.ทหาร (บางซ่อน) 21 ม.ค.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ ประชาชื่น 21 ม.ค.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ ลาดกระบัง 21 ม.ค.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ เมืองทองธานี T13, T14 21 ม.ค.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ วังหิน 21 ม.ค.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ ทุ่งสีกัน๑ 21 ม.ค.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ ทุ่งสีกัน๒ 21 ม.ค.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ ทุ่งสีกัน๓ 21 ม.ค.59
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ ทุ่งสีกัน๔ 21 ม.ค.59
จ้างปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก อาคารหมายเลข๑กองบัญชาการกองทัพไทย 25 พ.ย.58
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ศปร.ศบท.(ลาดปล้าเค้า) 25 พ.ย.58
โครงการก่อสร้างบ้านพักราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยจ้างก่อสร้างแท่นเฉลิมพระเกียรติ และป้ายนามหน่วย บก.ทท.(แจ้งวัฒนะ) 25 พ.ย.58
โครงการก่อสร้างบ้านพักราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 พื้นที่1และ4 24 พ.ย.58
งานโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราช บก.ทท. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 พื้นที่ ทุ้งสีกัน และ4 16 พ.ย.58
สอบราคาซื้อรถตัดหญ้าแบบรถไถนา 11 พ.ย.58
งานจ้างปรับปรุงสำนักงาน สยย.ทหาร และห้องควบคุมงานระบบ พื้นที่ บก.ทท(แจ้งวัฒนะ) 6 พ.ย.58
งานซื้อเครื้องมือชุดเครื้องกำเนิดไฟฟ้า สาย ยย.ทหาร 14 ต.ค.58
งานจ้างปรับปรุงอาคาร สยย.ทหาร(ห้องตรวจทดลอง กกซ.ฯ และห้อง น.เวร สยย.ฯ) 14 ต.ค.58
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยออกแบบ สาย ยย. 12 ต.ค.58
งานซ่อมเปลี่ยนหลังคา สยย.ทหาร อาคาร สยย.ทหาร(บางซ่อน) 16 ก.ย.58
งานจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำและอุปกรณ์ไฟฟ้า บก.ทท 16 ก.ย.58
งานจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ บก.ทท 16 ก.ย.58
งานจ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย บก.ทท 16 ก.ย.58
งานซ่อมเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า - ประปาใต้พื้นถนน พร้อมซ่อมแซมถนนรอบ บก.ทท. ภายในพื่นที่ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) 10 ก.ย.58
งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซม บก.ทท.(งานปรับปรุงห้องห้องน้ำหญิง ชั้นประทวน อาคารหมายเลข ๑ ลิฟท์ A ชั้น ๒,๓,๔, และ ๖ จำนวน ๔ ห้อง 7 ก.ย.58
งานจัดซื้ออะไหล่ลิฟท์ อาคารหมายเลข ๕ 3 ก.ย.58
งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซม ห้องน้ำชายหญิง ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน อาคารหมายเลข ๑ ลิฟท์ B จำนวน ๒๐ ห้อง และ ลิฟท์ C จำนวน ๒๐ ห้อง 2 ก.ย.58
งานเปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซม บก.ทท. 28 ส.ค.58
งานปรับปรุงซ่อมแซม บก.ทท.(งานซ่อมแซมพื้นที่อาคารหมายเลข ๑) 17 ส.ค.58
ตารางเปิดเผยราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณ งานปรับปรุงและซ่อมแซม บก.ทท.(งานปรับปรุ่งห้องน้ำชายชั้นประทวนหมายเลข 1 ลิฟต์ A ชั้น 2,3,4 และ 6 จำนวน 4 ห้อง 10 ส.ค.58
งานจ้างจัดทำอุปกรณ์ตกแต่งประจำอาคารพร้อมงานปรับปรุงเพิ่มเติม 3 ส.ค.58
งานจ้างทำกระถางต้นไม้ตกแต่งพร้อมซ่อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้าเพดาน อาคาร ๘๐ ห้อง(เพิ่มเติม) 3 ส.ค.58
งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งระบบเสาอากาศทีวีบ้านพักวิทยากรและอาคาร ๘๐ ห้อง 3 ส.ค.58
งานติดตั้งระบบภาพและเสียงประจำอาคารพัก 80 ห้อง 3 ส.ค.58
งานซ่อมปรับปรุงห้องน้ำและโถงต้อนรับและชายคา อาคารพัก 80 ห้อง 3 ส.ค.58
งานซ่อมแซมปรับปรุงสถานปฎิบัติงาน ศบท.(งานปรับปรุงบันไดทางขึ้น ชั้น6และดาดฟ้า อาคารหมายเลข1) 29 ก.ค.58
งานจ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำ รร.ชท.สปท. 22 ก.ค.58
งานซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ศบท.(งานปรับปรุงภายในสำนักงานผู้บังคับบัญชา) 21 ก.ค.58
งานจ้างสร้างกำแพงกันดิน เขื่อนกั้นน้ำ ซุ้มทางเข้า และส่วนประกอบอาคารสันทนาการ 20 ก.ค.58
งานจ้างเพิ่มความสูงเสาธงและขยายเสาตกแต่ง งานกรวดล้างและงานปูกระเบื้องโรงรถ 20 ก.ค.58
งานจ้างซ่อมประตูและติดตั้งระบบกุญแจดิจิตอล อาคาร ๘๐ ห้อง 20 ก.ค.58
งานจัางจัดทำอุปกรณ์ตกแต่งประจำอาคารพร้อมงานปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารที่พักวิทยากร ๖ หลัง 20 ก.ค.58
งานตกแต่งอาคารประชุมสัมนาอเนกประสงค์ในส่วนห้องประชุมย่อยและห้องปฏิบัติงานรวมครุภัณฑ์ 13 ก.ค.58
งานจ้างปรับปรุงเชิงอนุรักษ์บ้านหลวงวิจิตรวาทการ 13 ก.ค.58
งานจ้างจัดทำอุปกรณ์ประจำอาคารพร้อมงานจ้างตกแต่งอาคารสันทนาการ 13 ก.ค.58
งานจัดทำอุปกรณ์ตกแต่งประจำอาคารพร้อมงานปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารศูนย์ประชุมสัมนาอเนกประสงค์ 14 ก.ค.58
งานก่อสร้างโครงหลังคาส่วนเทียบรถและโถงต้อนรับ อาคาร 80 ห้อง 14 ก.ค.58
ประกวด ราคาจ้างงานโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ทุ่ง1 และ 4 25 มิ.ย.58
งานเปิดเผยราคากลาง และคำนวนราคากลาง จ้างงานโครงการก่อสร้างรร.ชท.สปท.(สระว่ายน้ำ) 24 มิ.ย.58
ประกวด ราคาจ้างงานโครงการ รร.ชท.สปท.(สระว่ายน้ำ) 24 มิ.ย.58
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา งานเปิดเผยราคากลาง และคำนวนราคากลาง โครงการ รร.ชท.สปท. (สระว่ายน้ำ) 18 มิ.ย.58
ประกวด ราคาจ้างงานโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.pdf 29 พ.ค.58
ปรับปรุงกองบัญชาการกองทัพไทย 24 เม.ย.58
ปรับปรุงกองบัญชาการกองทัพไทย 24 เม.ย.58
ปรับปรุงสำนักงานส่วนบังคับบัญชา 24 เม.ย.58
งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคาร 1 บก.ทท. 21 เม.ย.58
งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 20 เม.ย.58
งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำ รร.ชท.สปท. 20 เม.ย.58
งานปรับปรุงระบบดับเพลิง อาคารหมาบเลข 1 และอาคารบริวาร บก.ทท. 17เม.ย.58
งานปรับปรุงระบบดับเพลิง อาคารหมาบเลข 1 และอาคารบริวาร บก.ทท. 17เม.ย.58
งานเปิดเผยราคากลาง และคำนวนราคากลาง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูง 29 เม.ย.58
งานเปิดเผยราคากลาง และคำนวนราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารหมายเลข 7 สน.รอง.ผบ.ทสส.(4) 25 เม.ย.58
สอบราคาจ้างซ่อมแซมบานประตูเลื่อนทางเข้าอาคาร และผนังอาคารศูนย์บัญชาการทางทหาร 4 เม.ย.58
สอบราคาจ้างบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค กรมยุทธการทหาร 4 เม.ย.58
งานเปิดเผยราคากลาง และคำนวนราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคาร โรงเรียนช่างผีมือทหาร 26 มี.ค.58
โครงการปรับปรุงอาคาร โรงเรียนช่างผีมือทหาร 26 มี.ค.58
ประกวดราคาจ้างเหมา สร้างอาคารบ้านพักสวัสดิการ ตามโครงการบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ นทพ. ประจำปีงบประมาณ 2557- 2559 26 มี.ค.58
งานเปิดเผยราคากลาง และคำนวนราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคาร โรงเรียนช่างผีมือทหาร 25 มี.ค.58
งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำ รร.ชท.สปท. 25 มี.ค.58
งานก่อสร้างอาคารสวัสดิการ 20 มี.ค.58
งานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารหมายเลข ๑ บก.ทท. 30 ม.ค.58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สายยุทธโยธา เครืองมือช่างประปา 23 ธ.ค.57
ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยสูง๒ ชั้น เพื่อทดแทนอาคาร ร้อย.ปสพ.พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร 4 ธ.ค.57
งานเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้างอาคารแผนกช่างกลโลหะ รร.ชท.สปทฯ 4 ก.ค.57
งานเปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุง สน. รอง ผบ.ทสส.(4) ฯ 25 ส.ค.57
งานเปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงสาธารณูปโภค อาคาร 1 บก.ทท. 2 ก.ย.57
งานเปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารประชุมสัมมนาอเนกประสงค์ 14 พ.ย.57
งานเปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงไฟฟ้าภายในอาคาร , เสาธง ฯลฯ 14 พ.ย.57
งานเปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงบ้านพัก จอมพล ป. พิบูลสงคราม 14 พ.ย.57
งานเปิดเผยราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ฯ 17 พ.ย.57
งานเปิดเผยราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงานผู้บังคับบัญชา ฯ 17 พ.ย.57
งานเปิดเผยราคากลาง งานจัดหาและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย 25 พ.ย.57